3Bygge et system?

Innovasjonssystemet må ha en struktur. For å gi innovasjonsarbeidet struktur kan det være ønskelig med en egen plan for hva kommunen skal innovere om, og hvordan en skal arbeide. Denne planen må ses som en temaplan som går på tvers av sektorer og sektorplaner. I en slik plan kan også kommunens ambisjoner om bruk av innovasjon i sammenheng med kommunens planarbeid være tema.

Vi vil ikke anbefale å opprette egne innovasjonsenheter i kommunen siden innovasjonsarbeidet bør være mest mulig integrert i kommunens driftsapparat. For det er der kunnskapen om flokene sitter. I utgangspunktet bør strukturen være enkel og praktisk tilpasset din kommune. I eksemplet “Organisering av innovasjon i Asker” forteller en hvordan kommunens Kunnskapssenter vil spille en viktig rolle i kommunen innovasjonsarbeid.

Rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger bør ha lederansvaret for  innovasjonsystemet. I videoen redegjør rådmann Lars Bjerke i Asker om Askers “Innovasjonsmuskel”

Hva som er en god løsning for å implementere et innovasjonssystem må kommunen selv vurdere.

  • Det er viktig at innovasjon og et innovasjonssystem er forankret på høyt ledernivå i kommunen
  • Det er viktig at organisasjonen blir målt på innovasjon, da dette skaper fokus og oppmerksomhet.  I starten er måling på antall innovasjonsaktiviteter kanskje det mest aktuelle.

Siden innovasjon i seg selv ofte er ustrukturert og forbundet med mye usikkerhet kan det være en fordel med tydelige rammer rundt innovasjonsprosessene. I eksemplet “Asker kommunes innovasjonsmodell” viser vi hvordan en etablert prosjektmodell kan brukes som ramme for innovasjonsarbeid.

Måling av resultat er også viktig – hva har kommet ut at innovasjonsarbeidet? Det er flere måter å måle på – dette tas opp i eksemplet “Måling av innovasjon”.