3Bygge et system?

SLIK har fokus på å sette innovasjon i et system for bedre å kunne løse lokale utfordringer og samfunnsfloker. Men vel så viktig er det å komme i gang med praktisk innovasjonsarbeid. Gjennom praksis får kommunen erfaring og forståelse av behovet for rammer rundt innovasjonsarbeidet. Det er mange måter å gjennomføre innovasjonsprosjekter på, og eksemplene under er ment til inspirasjon. Vi anbefaler å studere disse nærmere på egen hånd, men poenget er: ” Det dere trenger å lære FOR å gjøre det, det lærer dere ved å gjøre det..!”

BLT- Behov-løsning-test

BLT

Innretningen må ikke være for komplisert. Vi ser at “BLT-metoden” egner seg godt;
1. Få innsikt i behovet!
2. Behovsinnsikt gir grunnlag for å utforme hypoteser og løsninger som dekker behovet.
3. Stemmer hypotesene? Erfaringene gir ny innsikt og vi lærer mer om behovet

 

N3-Nytt, Nyttig og Nyttiggjort

KS har utviklet et praktisk innovasjonsverktøy for kommuner som har lyst til å prøve ut innovasjon. Siden det ofte er bedre å “lære seg å krype før en kan gå” vil vi anbefale at dere prøver ut dette verktøyet så fort som mulig, og får erfaringer med hvordan det er å arbeide konkret med innovasjon. Prøv gjerne ut dette verktøyet på mindre utfordringer og i mindre fora, der konsekvensene  av feiltrinn ikke blir for store. Sørg for å ha fokus på de nye erfaringene og evalueringen av arbeidet. Dette fordi læring og erfaringsoverføring er viktig for å forstå og bli trygg på hva innovasjon er og ikke er.

Grunnstammen i N3 er bygget rundt BLT-metodikk (Behov, Løsning, Test). I eksemplet “BLT i Flekkefjord” viser vi hvordan metoden har blitt brukt i Flekkefjord.

 IHI – 90 Days Innovation Process

90-Days er en metodikk som legger vekt å få i gang innovasjonsarbeidet raskt for igjen å kunne utvikle disse til konkrete innovasjonsprosjekter.  Verktøyet er tredelt, med en forståelsesfase (Scan), en utvelgelsesfase, (Focus) og en oppsummerings- og spredningsfase (Summarize and disseminate). I eksemplet “Erfaringer med 90 days i Nøtterøy” oppsummeres noen erfaringer fra bruk av modellen.

Dere kan også velge deres egen måte å gjennomføre et innovasjonsprosjekt på. I eksemplet “Innovasjonsmetodikk i en dansk kommune” fortelles historien om hvordan disse valgte å innovere.