SLIK: Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene

Innovasjon og nytenkning er avgjørende for at kommunene skal kunne møte de utfordringene de står overfor. Utviklingstrekkene i samfunnet forteller oss at dagens løsninger ikke vil være tilstrekkelige i framtiden.  Økende oppmerksomhet om behovet for innovasjon kan ses i sammenheng med dagens debatt om kommunereform, tillitsreform og behovet for å finne alternativer til “nullfeilskulturen” i mange kommuner.

Samlingen er også for alle som er opptatt av at kommunene skal ta i bruk innovasjon for å styrke sin evne til nyskaping.

Brukere av samlingen kan klikke frem og tilbake etter behov. Denne nettbaserte metode- og eksempelsamlingen er ment å fungere som hjelpemiddel og inspirasjon for politikere og kommunale ledere slik at kommunene kan jobbe systematisk med innovasjon. Det er mulig å klikke seg frem og tilbake i samlingen etter behov.