Utvikling og foredling i Asker kommune


I Asker kommune vil Kunnskapssenteret fremover spille en avgjørende rolle i utvikling og foredling av Askers innovasjonssystem: