Politikere om politikerrollen


Synet på politikernes rolle i innovasjonsarbeidet kan variere. Her er noen synspunkter fra norske politikere om sin rolle i innovasjon:

“Politikerrollen er å være bestiller, mens administrasjonen skal levere.”

“Skal politikere og administrasjon sitte sammen ved samme bord i utførende rolle i innovasjonsarbeidet? Nei, politikerne skal initiere og få rapportering av utfallene av innovasjonsideene. Derimot er det mange måter å jobbe på politisk, f.eks kan politikere jobbe med innovasjon via folkemøter”

“Politikere skal understøtte, motivere og forankre innovasjonsarbeidet i administrasjonen”

“Politikere må kunne gi innspill om lokale samfunnsfloker, f.eks. hvem er interessentene, hvem bør være med, etc”.

“Politikerne må også kjenne til hva som ligger i en innovasjonsstrategi”

“Politikerne må være villige til å tørre å satse – og akseptere at innovasjon også betyr at det er en risiko for å feile”

“Politikere har visjoner og disse er knyttet til deres politiske program, dvs politikerne har egne ideer og må få lov til å mene noe om disse, men hva gjør dette med kommunens innovasjonsevne?”

“Politikere kan sette ned foten mot gode ideer for å prioritere andre ting. Dette kan være en barriere mot innovasjon. Politikere stopper for ofte ideer med basis i egne interesser og partiprogram!”

“Politikere skal stille gode innovasjonsspørsmål til administrasjonen – ikke nødvendigvis løse dem for dem”

“Politikerrollen er en overordnet styrende rolle der kommunestyret er forumet, men der er det ikke ryddet rom for innovasjon og for de mer utfordrende spørsmålene. Er det andre fora som passer bedre?”

 

Hvilken rolle mener du politikere burde ha?