Organisering av innovasjon i Asker


En måte å organisere innovasjonsarbeidet på kan være å gi en enhet ansvar for å drive fram innovasjonsarbeidet – både gjennom å fasilitere innovasjonsprosesser ute i tjenesteapparatet og levere kompetanse inn i innovasjonsprosessene. I videoen under får vi høre om hvordan Kunnskapssenteret i Asker kommune skal få en slik rolle.