Måling av innovasjon


Ultimativt skal innovasjonsarbeidet gi nye produkter og tjenester som gjør kommunen bedre i stand til å løse sine oppgaver til innbyggerens og brukerens beste.

Hvis resultatet av innovasjonen blir en del av kommunens tilbud kan effekten av dette måles på lik linje med annen resultatmåling.

Siden innovasjon ofte er en kontinuerlig prosess bør en legge opp til læringssløyfer, for at en hele tiden utfordrer løsningene ift nye ideer og muligheter.

En kan også legge opp til vurdering og måling av innovasjon i sammenheng med pilotering eller uttesting.

Konkrete innovasjonsaktiviteter kan også måles, dvs. definere klare mål for hvor mange innovasjonsprosjekter en skal klare å gjennomføre innenfor en gitt tid. I sammenheng med å bygge innovasjonsevne kan dette være en start.