Mål for innovasjonssystemet


Asker kommune har definert følgende effektmål for sitt innovasjonssystem:

1. Leverer gode tjenester med riktig kvalitet til våre brukere og innbyggere

2. Ha en kultur hvor både medarbeidere, borgere og andre interessenter involveres i kommunens utviklings- og forbedringsarbeid

3. Evne å jobbe og utvikle smarte og effektive løsninger på tvers av fag, sektor og bransje, slik at komplekse utfordringer (samfunnsfloker) kan løses

4. Ha prosesser, metoder og verktøy som gjør at både medarbeidere og ledere blir i stand til å lykkes med sitt innovasjonsarbeid

5. Ha etablert arenaer for kunnskapsdeling og –utvikling, som styrker kommunens evne til å være en lærende organisasjon