Kjennetegn innovasjonskultur


Hvor godt er grunnlagt for innovasjon i den kommune – har en en kultur som tillater innovasjon? Her er noen skjekkpunkter som kan brukes som grunnlag for å diskutere i hvilken grad kommune har en kultur som understøtter innovasjon:

  1. Utfordringer: Opplever du at arbeidsplassen din er preget av glede og meningsfylte utfordringer?
  2. Frihet: Opplever du at arbeidsplassen din er preget av frihet til å ta kontakt og initiativ, og til å utveksle informasjon?
  3. Idestøtte: Opplever du at folk på arbeidsplassen din lytter til hverandre og oppmuntrer til initiativ?
  4. Tillit: Opplever du at folk ( på arbeidsplassen din) kan ta initiativ uten frykt for represalier, eller for å bli latterliggjort?
  5. Humor og lek: Opplever du at det er en avslappet atmosfære preget av vitsing og lek på arbeidsplassen din?
  6. Dynamikk og livlighet: Opplever du en livlig stemning preget av at folk er « i farta» på arbeidsplassen din?
  7. Debatter: Opplever du at det på arbeidsplassen din er en stemning hvor folk er villige til åpent å diskutere sine synspunkter?
  8. Konflikt: Opplever du at folk er i konflikt med hverandre og/ eller ikke kan like hverandre på arbeidsplassen din?
  9. Risiko: Opplever du (på arbeidsplassen din) at beslutninger tas raskt, at en finner nye muligheter, og at det oppmuntres til forsøk framfor detaljerte analyser?
  10. Idetid: Opplever du at det på arbeidsplassen din er god tid til å utvikle, diskutere og teste