Korskærparken


Korskærparken er et belastet område i Fredericia kommune i Danmark. Det var ønskelig å gjennomføre tiltak med følgende målsettinger:

• Støtte og stimulere til utvikling av gode og meningsfylte liv og helse for beboerne.

• Bidra til å øke innbyggernes deltakelse og involvering i distriktet og dets utvikling.

Målene skulle oppnås gjennom følgende metoder:

• Innsats i dette samfunnet langs flere dimensjoner

• En høy grad av borgermedvirkning

• Differensiert tilbud, tilpasset ulike målgrupper

Nedenfor forteller Susanne Andersen, Susanne Vangsgaard og Susanne Salling om prosjektet: