Interessentanalyse


For å få oversikt over hvilke aktører som er aktuelle å trekke med inn i en innovasjonsprosess kan en gjennomføre en interresentanalyse.

Skjemaet gir en enkel oppskrift på hvordan en slik analyse kan gjennomføres.