Få med ildsjelene!


I utgangspunktet kan alle være med å innovere, men når en skal starte opp et innovasjonsprosjekt kan det være klokt å få tak i ildsjelene i organisasjonen. Ildsjelene viser ofte stor lidenskap for sitt virke og karakteriseres av at de stadig kommer med ideer og innspill til hvordan en tjeneste kan utvikles og håndteres. Ildsjelene kan også være noen “urokråker”, som ofte utfordrer vedtatte sannheter og sementerte mønstre. Noen ildsjeler er veldig åpenbare og synlige, andre arbeider mer i det stille.

En måte å finne fram til ildsjelen er å spørre ledere og nøkkelmedarbeidere i organisasjonen hvem de først tenker på når en spør etter ildsjeler. Inviter dem med inn i innovasjonsarbeidet, ikke minst fra starten. Etter hvert kan en målrette og fokusere arbeidet, med mindre, spissede arbeidsgrupper