Hvem skal være med?


  1. Inviter med folk som har en personlig interesse av innovasjonsoppgaven
  2. Inviter med folk for deres substanskunnskap, men også folk som kan beslutte
  3. Sørg for å invitere med folk som tenker “utenfor boksen”
  4. Inviter inn eksterne interessenter
  5. Sørg for en god blanding mellom menn og kvinner, unge og gamle osv.
  6. La den innvendige problemeieren (f.eks. leder med ansvar) delta i innovasjonsteamet