Hva er systematisk innovasjon?


Systematisk innovasjon innebærer at innovasjon inngår som et verktøy i kommunens verktøykasse for problemløsning. Ideelt kan en se for seg at kommunen tar i bruk innovasjonsmetodikk fra det øverste politiske nivå og helt ut i tjenesteapparatet. Kommunens politikere bruker innovasjon for å identifisere og peke ut kommunens veivalg. De forventer også at kommunens administrasjon skal ta i bruk innovasjon for å løse utfordringer og floker. Kommunens administrasjon etablerer et system for bruk av innovasjon i kommunens organisasjon, utvikler organisasjonens innovasjonsevne gjennom kompetanseutvikling og kulturbygging og måler innovasjonsaktivitet og effekter av innovasjon gjennom kommunens mål- og resultatstyringssystem. Kommunens politiske og administrative ledelse må gjennom ord og gjerning inspirere og motivere til bruk av innovasjon både i kommunens organisasjon, men også i samspill mellom kommunen, brukere, borgere og interessenter.

I videoen under forteller Trude Andresen i KS om sine tanker om systematisk innovasjon i kommune-Norge.