Hva er innovasjon?


Innovasjon er prosessen med å utvikle nye ideer og realisere disse slik at de gir merverdi for samfunnet. Innovasjon er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for nyskaping.

Innovasjon skiller seg far vanlig utviklingsarbeid ved at en ikke vet hvordan løsningen vil se ut når en starter. Det å ta tak i et problem, uten å vite hvordan løsningen på problemet ser ut på forhånd.

Innovasjon handler om å skape nytt. Det handler om å utvide handlingsrommet og legge til rette for nye løsninger på problemer som brukere og ansatte møter i hverdagen. Innovasjon er en metode som kan brukes når videreutvikling av dagens løsninger og strukturer ikke svarer på de nye utfordringene en står overfor. Innovasjon kan brukes for å løse små problemer og for å håndtere store samfunnsfloker.

For kommuner vil innovasjon være å utvikle helt nye eller sterkt forbedrede tjenester for å møte nye, endrede og utvidede behov hos kommunens innbyggere. Dette kan omfatte innholdet i tjenestene, men også måten tjenesteproduksjonen er organisert på og hvordan kommunen samhandler med brukere, borgere, frivillige, næringsliv og andre i omgivelsene. Innovasjon kan også være å ta på seg nye roller og å sette andre inn i nye roller.

Videoen under gir en enkel innføring i hva innovasjon kan være.