Gevinstrealisering


Det er en rekke måter å sikre seg at innovasjonsarbeidet gir varige resultater.

Asker kommune har lagt til grunn Gevinstarealisering slik dette tas opp i DIFI’s Prosjektveiviseren som et rammeverk for å jobbe med å varig nytte av innovasjoner som kommunen utvikler.