Nye perspektiver fra eksterne


I landsbyen Skibbild-Nøvling på Jylland har de ca. 1000 innbyggere. Det er et aktivt foreningsliv i landsbyen. I byen finnes en skole med idrettshall og en internatskole som vektlegger rekreasjon og mosjon. Idrettshallen brukes til mange formål, men den er slitt og har behov for renovering.

Noen av innbyggerne i Skibbild – Nøvling satte seg sammen for å diskutere saken, uavhengig av kommunen. De oppdaget hva de visste på forhånd, men også forhold de ikke tidligere hadde satt i sammenheng med den nedslitte idrettshallen:

• Samfunnet i Skibbild – Nøvling er sterkt og det bevises blant annet gjennom at 150-200 mennesker deltar i felles måltider, som arrangeres i hallen på torsdager annenhver uke.

• Den nye store sykehus i Vest -Jylland vil bli plassert 2 km fra Skibbild – Nøvling

• Landsbyen er allerede en informasjonsteknologi landsby

Dette har åpnet noen muligheter for landsbyen! Forsamlingen oppnevnte en prosjektgruppe som begynte å beskrive muligheter og ønsker, så som en renovert hall med utvidelser for å kombinere informasjonsteknologi, idrett, trening og bevegelse.

Forskere, klinikere og lokale helsearbeidere kunne bruke landsbyen aktiviteter til å måle betydningen av idrett og bevegelse på et samfunnsnivå. De kunne bruke nye fasiliteter for å eksperimentere med nye former og metoder for forebygging, rehabilitering og behandling.

Skolen kunne ta i bruk hallen gjennom nye undervisningsformer i mange fag. Skolens lange undervisningsdager kunne få nytt og aktiviserende innhold.

I fortsettelsen kunne skolen utvide sin virksomhet og delta i helseutvikling og forskning innen folkehelse. Hvis anleggene i hallen ble utvidet med bedre kjøkkenfasiliteter, ville det gi rom for aktiviteter der kosthold  og ernæring ble kombinert med bevegelse.

Så langt har Herning Kommune som landsbyen ligger i, vært svært positive til forslagene. Kommunen fikk innspill og vinklinger de selv ikke hadde sett.  Det jobbes nå med å reise prosjektmidler og regionen har uttrykt interesse for samarbeid mellom landsbyen og det nye sykehuset på mange fronter. Et arkitektfirma har på kommunens initiativ startet arbeidet med skisser til det nye senteret.

Hva er poenget?

Eksterne oppfatter signaler fra andre deler av samfunnet som det kan være svært nyttig å bruke i utviklingen av lokale initiativ. Oppmerksomhet fra eksterne er nødvendig for å forstå  – dette fordi kommunen ofte er konsentrert om sin egen innsats. Impulser til fornyelse kommer ofte utenfra.

En kan begynne med å spørre deg selv noen relevante spørsmål:

Hva var vanskelig og hvilken erfaring gir det oss for videre bruk?

Nysgjerrighet er en viktig egenskap, vilje og evne til å lytte “mellom linjene” og kunne fange behov som ikke kan uttrykkes direkte er andre. Å bli imponert av resultatene fra andre, selv om de kanskje kommer fra ukjente fagområder. I tillegg trengs det noen som kan holde på de gode ideene og få dem til å bli noe. Stahet og tiltakslyst er viktige egenskaper, mens kreativitet ikke alltid er en nødvendig kompetanse. Den kan utvikles.