BLT i Flekkefjord


For å imøtekomme fremtidens utfordringer og muligheter, er det nødvendig at kommunene i Norge tenker nytt og innovativt.

Høsten 2012 til våren 2013 engasjerte Flekkefjord kommune Innoco til å lære kommunen litt om innovasjon. Stig Roar Wigestrand fra Innoco og tidligere rådmann Tone Marie Nybø Solheim ledet kommunens innovasjonssatsning. Kommunen hadde 11 små og store prosjekter som nærmere 50 ledere, ildsjeler og nøkkelpersoner deltok i.

Flekkefjord kommune lyktes med mange av prosjektene, og blir i dag trukket fram av både KS, Helsedirektoratet og InnoMed som en modellkommune for Innovasjon. Dette er kommunen stolte av, og de fortsetter suksessen med et nytt program som starter i november i år.

Deltakerne sier dette om hva som har vært viktig :

Rådmannens ledergruppe sier…

Veien videre…

Evaluering: Internt (innovasjonspådrivere og rådmannens ledergruppe)

Forankring: Presentasjon i organisasjon (i kinoen med gjester), politikere (bystyret), oppsummering enhetslederne. Definere innovasjonsansvar og pådrivere

Neste runde: Tverrfaglighet, felles prosess, nye og erfarne deltagere. Finne problemene og sette gruppene sammen deretter

Læring og deling: Innovasjonsallianse, InnoMed, Arendalskonferansen, Innovasjon på Agder, regionalt forskingsfond, kompetanse- og erfaringsdeling ulike andre fora.