2Hvem skal være med?

Kommunens administrative lederskap må eie innovasjonssystemet. Dette kan være rådmannen, eller den rådmannen utpeker. Ledelsen må sørge for fremdrift og forankring av innovasjonsarbeidet og innovasjonssystemet, både på politisk nivå og nedover i organisasjonen. Ledelsen må bygge opp under en kultur der innovasjon etterspørres og ønskes velkommen.

Vi anbefaler at rådmannen eller en i hans ledergruppe er eier av kommunens innovasjonssystem. Dette for å:

  • Skape trykk og oppmerksomhet omkring innovasjon
  • Signalisere et tydelig eierskap til innovasjonssystemet

I videoen forteller Rådmann Lars Bjerke i Asker om lederskapsrollen i innovasjonsarbeidet.

Lederne må bygge opp under innovasjon både i ord og gjerning. I eksemplet “Om innovasjonsledelse” beskriver vi nærmere hva innovasjonsledelse er.

Hvordan tenker du at innovasjonsledelse kunne utøves i din kommune?

Hva kan du gjøre for å bli en bedre innovasjonsleder?