6Kontakt og spørsmål

Her har vi lagt ut svar på ofte stilte spørsmål om innholdet i denne samlingen.

Hva gjør jeg hvis jeg har en kommentar til innholdet?
Svar: Send inn dine innspill til oss på mail, se kontaktliste under. Vi har en ambisjon om at samlingen skal utvikles og fylles med nytt og bedre innhold ettersom kommuner høster erfaringer med innovasjon.

Hva er forskjellen på N3 (BLT) og SLIK?
Svar: N3 verktøyet er et praktisk innovasjonsverktøy som kan benyttes til å kartlegge behov for innovasjon, jobbe frem aktuelle løsninger, involvere relevante interessenter og teste ut ideer/forslag til tiltak. SLIK fokuserer mer på hvordan kommunene kan systematisere sitt innovasjonsarbeid og implementere det i hele sin virksomhet og knytte det opp mot eksisterende planverk. SLIK skal også sette kommunene i stand til å løse lokale samfunnsfloker som ofte vil kreve involvering av både interne og eksterne interessenter.

Hvordan kommer vi i gang med systematisk innovasjonsarbeid i vår kommune?
Svar: Det er flere veier til for å lykkes med dette arbeidet. Noen kommuner har valgt å starte arbeidet med å løse mindre innovasjonsprosjekter flere steder ute i organisasjonen, for senere å erfare at for å lykkes videre med innovasjonsarbeidet har de et behov for å systematisere dette arbeidet. Andre kommuner har startet med å utarbeide og implementere en innovasjonsstrategi, før de starter det systematiske innovasjonsarbeidet i kommunen. Det er ingen riktig eller feil fremgangsmåte her. Vi anbefaler at dere benytter dette verktøyet for å få kunnskap og inspirasjon og deretter tar kontakt med kommuner som har kommet i gang med arbeidet med systematisk innovasjon. Eksempler på kommuner finner dere i kontaktlisten.

Hvem skal eie innovasjonsprosessene i kommunen?
Svar: Etter vår kjennskap til kommuner som har kommet i gang med og lykkes med systematisk innovasjon (i Norge og Danmark) har de alle forankret innovasjonsprosessene i toppledelsen i kommunen, dvs Rådmannen og hans ledergruppe og ordfører.

Hvordan kan en best involvere politikere i innovasjonsarbeidet?
Svar: Dere kan lese mer om dette under ‘Bygge system’ og ‘Menneskene’ i verktøyet. Det er vesentlig å involvere politikerne i innovasjonsarbeidet for å lykkes med blant annet å løse de lokale samfunnsflokene. Disse vil kreve langsiktighet, aksept for å kunne feile, implementering i planverket og høyst sannsynlig også bevilgninger over tid. Politikerne kan involveres i det konkrete innovasjonsarbeidet, men da er det viktig at politikerne ikke bringer med seg ‘parti-hatten’ i disse møtene men isteden møter som kommunepolitiker for hele kommunen.

Hvis du har ytterligere spørsmål eller innspill til innholdet kan du ta kontakt med:

KS: Gustav Weiberg-Aurdal

24132638, 93457137

Gustav.Weiberg-Aurdal@ks.no

Morten Stenstadvold, Agenda Kaupang AS

tlf: 41209923

morten@agendakaupang.no

Inger Hegna, Agenda Kaupang AS

tlf: 41470550

inger@agendakaupang.no

 

Jens Petter Jensen, Midtlab

tlf: +45 78410843

jens.peter.jensen@midtlab.dk