3Bygge et system?

Innovasjon er noe alle kan lære seg. Alle kan være kreative og ha gode ideer, men det å faktisk sette innovasjon i et system, gjennomføre tester og implementere løsningene i kommunens ordinære tjenesteproduksjon er ofte det vanskeligste. For å få til gode innovasjonsresultater vil det kreve mye og hard jobbing, gjerne over tid.

 

Innovasjon stiller krav til kompetanse, særlig i forhold til hva innovasjon er og ikke er, samt til hvordan en god innovasjonsprosess kan gjennomføres. Innovasjonskompetanse bør derfor gjerne parres med god prosjektkompetanse og -ledelse.

Innovasjon og utvikling er ikke vanlig drift, og det betyr at gode driftsledere nødvendigvis ikke er de beste til å styre et innovasjonsprosjekt. I kommunal sammenheng er ordinær drift ofte synonymt med at en har kontroll på tjenesteproduksjonen, mål og resultater. Med innovasjonsarbeidet er det ikke helt slik. Du kan i noen grad ha kontroll på prosessen, men ikke på resultatet – den usikkerheten må en som innovasjonsmedarbeider og prosjektleder kunne leve med.

Innovasjon gjennomføres som oftest i prosjekter. Prosjektledelse og styring er derfor viktige kompetanser i innovasjon. Gode prosjektverktøy er tilgjengelige f.eks. fra KS (Gevinstkokebok og gevinstverktøy) og DIFI (Prosjektveiviseren).

Læringskilder:
Midtlabs bøker om innovasjon
KS’ N3 verktøy
Høyskolen i Lillehammer – Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren
Nasjonalt program for leverandørutvikling www.leverandørutvikling.no
DIFI.no
KS.no (Gevinstkokebok og Gevinstverktøy, Veikart for Velferdsteknologi)