Innovasjonsmodell


Asker kommune har erkjent betydningen av å ha en fast ramme og struktur rundt sitt innovasjonsarbeid. Siden innovasjon i stor grad innebærer å håndtere usikkerhet og risiko, kan det vær ønskelig å ha tydelige rammer rundt innovasjonsarbeidet. Det er ingen motsetning mellom innovasjon og god prosesstyring. Det er resultatet en ikke kan styre. Mange kommuner har modeller for prosjektstyring, f.eks. Difis “Prosjektveiviseren”. Ved å legge Prosjektveiviseren til grunn ved organisering og gjennomføring av innovasjon, har Asker sikret en god struktur og system rundt innovasjonsprosjektene, som igjen også legger til rette for styring.